Sprawdź nasz katalog produktów

Produkty mrożone

Ryby mrozimy w naszych mroźniach znajdujących się w A Coruña i kontrolujemy jakość od
samego źródła aż do miejsca przeznaczenia.